Tel.: 0905/168-699 | E-mail:

E-munkafüzetNaše E-učebnice

Digitálna interaktívna učebná pomôcka
Súbor pravopisných cvičení a testov

Táto nová digitálna interaktívna učebná pomôcka (v tlačenej verzii bola vydaná v roku 2005 a 2009) sa môže použiť na počítačoch, laptopoch i tabletoch.

Podáva systematický, ucelený prehľad pravopisných pravidiel; obsahuje veľký počet cvičení (len políčok na doplnenie i,y je v nej viac než 2500) usporiadaných podľa veľmi dôkladne premyslenej koncepcie, vyhovujúcej všetkým pedagogickým a didaktickým princípom.

Okrem cvičení je v tomto interaktívnom súbore aj 10 testov (každý test pozostáva z 10 otázok, pričom ich poradie v rámci jedného testu generuje program, t. j. zobrazujú sa vždy v inom poradí).

Riešenie úloh (doplňte i alebo y, veľké alebo malé písmeno, určte, či na danom mieste treba alebo netreba písať čiarku) program hneď aj vyhodnotí: správne riešenie sa sfarbí zelenou farbou, nesprávne červenou farbou.

Okrem týchto typov cvičení sú v digitalizovanej knihe aj iné typy cvičení, napr. nájdite chybne napísané slová, pokúste sa umiestniť na správne miesto interpunkčné znamienka a i.

Pri každom cvičení je možné kliknutím na príslušný odkaz (Teória) zobraziť teoretickú časť vysvetľujúcu pravopisné pravidlá danej kapitoly.

Po kliknutí na hociktoré už vyplnené políčko (zelené alebo červené) sa zjaví okienko s vysvetlením príslušného pravidla písania i,y doplnené o niekoľko príkladov.

Test, na rozdiel od cvičení, vyhodnotí program až po vyplnení všetkých desiatich otázok. Pri vyhodnotení sa zobrazí nielen to, ktorá odpoveď bola správna, a ktorá nesprávna, ale aj vysvetlenie (buď slovné, s poukázaním na všetky chyby vyskytujúce sa v odpovediach A, B, C, D, alebo formou okienok ako pri cvičeniach).

Prihláste sa v hornom menu: "Prihlásenie"

Ak by ste si chceli zadarmo vyskúšať túto interaktívnu pomôcku, na tel. čísle 0905 168 699 (od 11.00 do 18.00) Vám poskytneme prístupové údaje platné 48 hodín.

Systém je kompatibilný so všetkými operačnými systémami a zariadeniami, najoptimálnejšie však funguje pomocou prehliadača Google-Chrome.
Go to top