Tel.: 0905/168-699 | E-mail:

E-munkafüzetObjednávka


Na základe Vašej ponuky si týmto objednávame digitálnu interaktívnu učebnú pomôcku SÚBOR PRAVOPISNÝCH CVIČENÍ A TESTOV za cenu 48 eur na jeden rok.

Vydavateľstvo VARIA PRINT OS s.r.o., Ulica práce 430/27, P. O. BOX 70, 945 01 Komárno, IČO 47 352 256, DIČ 2023857308, zapísané v OR pod číslom 35100/N, sa zaväzuje, že kupujúcemu (škole, organizácii alebo súkromnej osobe) zabezpečí počas jedného roka prístup k svojmu portálu www.e-ucebnica.sk, na ktorom je dostupná zakúpená digitálna učebná pomôcka.

Kupujúci berie na vedomie, že za cenu 48 eur bude mať prístup k uvedenému portálu iba počas jedného roka (ktorý sa začína dňom vystavenia faktúry a končí sa tým istým dňom nasledujúceho roku). Zaväzuje sa, že pridelené prihlasovacie údaje neposkytne – ani zadarmo – ďalšej organizácii alebo neoprávnenej osobe. Kupujúci má právo poskytnúť prístupové údaje k tejto digitálnej interaktívnej učebnej pomôcke všetkým svojim zamestnancom a všetkým žiakom/študentom školy.


             
Go to top